Rouw-en traumatherapie

Je bent verloren wat zo belangrijk voor je was..

Als iets of iemand wegvalt, valt er soms veel meer weg…Rouwen is ook een weg die je moet afleggen. Alles is plots anders en je kan niet met de nieuwe werkelijkheid mee. 

Rouwen om een verlies, is een ingrijpend proces, dat een impact heeft op alle facetten van jouw leven, zowel maatschappelijk, lichamelijk, mentaal, emotioneel, relationeel en spiritueel.


Er wordt in praktijk Hermina extra aandacht gegeven, indien je als HSP met een rouwthema zit, want verlies en de daarbij horende emoties kunnen bij een HSP behoorlijk heftig zijn!


Door de mallemolen van het leven, wordt soms geen tijd meer genomen om te rouwen. Sommige mensen lopen jaren rond met een onverwerkt verlies. Door het te negeren, hopen ze dat dit verlies, vanzelf een plekje zal vinden, vaak tegen beter weten in... Maar ergens in de loop van de tijd, ervaren ze, dat het verlies zich niet laat wegstoppen. Door het ervaren van een nieuw verlies, kan het oude verlies in alle hevigheid terug bovenkomen.

Dit kan zich uiten in : lichamelijke klachten en emotionele klachten (verdriet, woede-uitbarstingen,..), depressie, vermoeidheid.                               

In praktijk Hermina is er ook aandacht voor chronische rouw.  Bij deze laatste denk ik vooral aan : 

- Mensen die dagelijks met pijn moeten leven, of moeten leven met een beperking.
- Volwassen vrouwen die rouwen over hun gemis, als kind en in hun hedendaagse leven, aan liefde en emotionele    bereikbaarheid van een ouder.
- Ouders die geen contact meer hebben met hun kinderen, of omgekeerd.
- Partners van personen of kinderen van ouders met een zware verslaving of omgekeerd.

Chronische rouw wordt vaak erg onderschat, maar kan even rauw en hard om dragen zijn, net als acute rouw en kenmerkt zich door betere periodes en plotse golven van intens verdriet en pijn.

Chronische rouw gaat om een verlies dat nooit eindigt en is ook niet oplosbaar, zolang de bron van het verlies bestaat...


Ook voor trauma-therapie kun je bij praktijk Hermina terecht. 

Mijn expertise legt zich vooral toe op trauma's bij vrouwen, die ontstaan zijn, als reactie op een jeugd bij een ouder(s) met een narcistisch persoonlijkheidsstoornis (NPS), met verstrekkende psychische en lichamelijke gevolgen in het volwassen leven en/of als reactie op narcistisch misbruik na een relatie met een narcistische partner.

Bij veel vrouwen is het vertrouwen in de ander zwaar beschadigd en staan angst, wantrouwen, schuld en schaamte voorop.

           

There is a crack in everything, that’s how the light gets in

Leonard Cohen
In eerste instantie is rouw- en traumatherapie gericht op de verlieservaring. Een goed gesprek, waar (h)erkenning en je veilig voelen erg belangrijk is, waar geluisterd wordt naar JOU en je je gedragen voelt, kan al wonderen doen en je eerste stap naar heling betekenen.

Je verlies en of trauma-ervaring(en) te verbinden en te 'verweven' in je gewijzigde leven, door je inzicht te geven, waar je rouw- en of traumaproces is vastgelopen. Door o.a wandelsessies in de natuur, wetenschappelijk  onderbouwde relaxatie-technieken, opstellingen, creatieve formats ,... breng ik je langzaam, stap voor stap, weer in beweging, zodat je het 'rouw-en/of traumatouw' kan verweven in je leven en je je levensdraad weer vol zelfvertrouwen kan oppakken.